Aanmeldformulier

Machtig rijschool Frans Hegger met DigiD voor het reserveren van de tussentijdse toets en het praktijkexamen via de volgende link:
mijn.cbr.nl. Het rijschoolnummer is: 2452R8

Geef de volgende aanmeldingsgegevens op:Ik verklaar hierbij bovenstaande vragen naar waarheid te hebben ingevuld. Het opzettelijk doen van onjuiste opgaven is strafbaar ingevolge artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994.


Aanmelden

Gezondheidsverklaring Ga direct naar Mijn CBR om je gezondheidsverklaring te kopen Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. En voor die van anderen. Om te mogen rijden moet je daarom volgens de wet 'rijgeschikt' zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Heb je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of een beperking? Of gebruik je medicijnen die invloed hebben op hoe je rijdt? Dan mag je niet altijd de weg op. Kijk voor meer informatie eens op Mag ik rijden als... Om je rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring). Je koopt een Gezondheidsverklaring op Mijn CBR.

Als je bij de gezondheidsverklaring ergens een ja moet invullen, neem dan eerst v.t.v. even contact op met rijschool Frans Hegger.


Lees ook: het vervolg van uw Gezondheidsverklaring